Школа која нуди квалитетан програм, негује правичност, атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори потребама времена и која прати научно-технолошка достигнућа. Школа у којој се учи како да се учи, ради, штеди, креира, тимски ствара, демократски општи, савлађују препреке, уважавају националне, верске и социјалне различитости, у којој се развијају одговорност, иницијативност, поштење, интернационализам, али и родољубље, развија еколошка свест и подстиче радозналост,јесте мисија наше школе. Школа, данас  с  љубављу  чува  традицију али  је  спремна  да  прати  нове  токове . Кроз повезивање са научним установама, културним институцијама и школама у земљи, размењивање добре праксе, развијање сарадње и реализација заједничких пројеката унапређење рада школе. Визија наше школе јесте да ће наша школоа бити место где ће се рађати нове идеје, знање, таленти, професионални развој наставног кадра, осавремењивање наставног процеса и повећање постигнућа ученика. Наставни  кадар  ће усавршавањем, бити спреман  да  прхвати  нове  задатке,да  организује  школу  по  мери  детета и да заједничким напорима тежимо успеху ученика.