Групни рад првака
(Креативно и опуштено у старој одећи на часу ликовне културе)