КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 2020.

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности

 позив за достављање понуда

Погодака: 2269