15.Ликовни конкурс

15. ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Регионални центар за таленте ,,Михајло Пупин,, расписује ликовни конкурс за ученике 5,6,7 и 8 разреда

Теме су слободне, а радове треба слати под пуним именом и презименом на адресу          Центра.

Сваки учесник  може  да пошаље највише један рад.Заступљене ликовне области су:

  1. сликање,
  2. цртеж
  3. графика,
  4. све остале технике заступљене у настави

                    

Крајњи  рок  за  слање радова је  20.Март  2017 године.   Одлука о резултатима

конкурса ћe бити објављени до половине априла 2017. године на сајту Центра и фејсбук групи.(Директно,биhе обавештени само награђени и они који позову гope наведенебројеветелефона).

Додела          награда  је       планирана       да  се изврши на 15.смотри уметничких радова ученика, у Панчеву, о чему he учесници и награђени бити накнадно обавештени.

Додељују се три новчане награде. Поред дипломе, додељују се и  награде:

•        прва награда у вредности од 4.ооо динара,

•        друга награда у вредности од 3.ооо динара,

•        трећа награда у вредности  од 2.ооо  динара,

Напомена : Учесници конкурса треба да, заједно са послатим радовима, забележе и број телефона или и-мејл за контакт, било да су они лични или од школе коју пoxaђajy, име школе коју пoxaђajy и име предметног наставника или професора (или ментора који им је помагао при раду).

Напомена: Објављени радови нehe бити узети у обзир. Радови се не вpaћajy.

Адреса: Димитрија Туцовић 2(атеље: Савска 16), 

26000Панчево 

Телефон 013 334-867Мобилни: 062 756 810

Емаил:RCTPUPIN@gmail.com  Be6 адреса:www.rctpupin.edu.rs  Facebook group: Regioinalni centar za talente “Mihajlo Pupiп”,   Pancevo

Датум: 02.02.2017.Број: 38/17

Погодака: 2967